รับปรึกษา ฟรี!!!
Engเราให้บริการด้วยความถูกต้อง ละเอียด รวดเร็ว วีซ่าท่องเที่ยว คุณสามารถเลือกที่จะอยู่ได่ตั้งแต่ 1-6 เดือน ไม่ว่าคุณจะมีงานทําหรือไม่ ไม่จําป็นว่าคุณจะต้องมีเงินฝาก คุณสมบัติผู้ขอวีซ่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปและทุกครั้งที่คุณจะเดินทางไปต่างประเทศไม่จําป็นต้องขอวีซ่า ทุกครั้ง

 หลักการยื่นขอวีซ่า
การที่เราจะยื่นวีซ่าได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและความต้องการของสถานทูตนั้น ๆและเรื่องเอกสารก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการที่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าของเรานั้นจะพิจารณาจาก 2 สิ่งคำคัญดังต่อไปนี้ คือ
  • เอกสาร ทางสถานทูตจะตรวจสอบเอกสารของท่านว่าเอกสารของท่านมีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหน
  • จากการสัมภาษณ์ หลังจากที่ทางสถานทูตได้ตรวจสอบเอกสารของท่านแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ท่านเพื่อดูกิริยาของท่านว่ามั่นใจมากน้อยขนาดไหนและคำตอบของท่านนั้นตรงกับเอกสารที่ท่านยื่นหรือไม่ ท่านจะเห็นว่าเรื่องเอกสารสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นถ้าเอกสารของท่านไม่พร้อมก็จะไม่มีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นและจะตามมาด้วยการถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับท่านแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือข้องใจอะไร เรายินดีให้คำปรึกษา หรือถ้าท่านไว้ใจเราให้เราดำเนินการแทนท่านเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งทางบริษัทฯของเรารับรองผล  Reference
All Reference..
  Home | About Us | Services | Country | FAQS | Contact Us  | SiteMap | Mail
Copyright 2010, BeeVisa.com. All rights reserved.