1. คำถาม : ที่ไหนที่สามารถช่วยฉันได้ในเรื่องวีซ่า
คำตอบ : Bee Visa Consulting Service


2. คำถาม : ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าสำหรับประเทศต่างๆ ใช่ไหม
คำตอบ : คนไทยสามารถเดินทางไปประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ส่วนประเทศต่างๆ ที่เหลือทั่วทั้งโลก คุณต้องมีวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศ


3. คำถาม : มีเอกสารอะไรบ้างที่ฉันจำเป็นต้องจัดหาสำหรับคำร้องขอวีซ่าของฉัน
คำตอบ : ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณขอ และมีความแตกต่างกันหลายอย่างกับวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน


4. คำถาม : ฉันจำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเมื่อฉันขอวีซ่าใช่ไหม
คำตอบ : กรุณาอย่าเป็นกังวลในเรื่องภาษา เราจะดูแลทุกอย่างและแนะนำคุณตลอดไปจนถึงดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย


5. คำถาม : ฉันต้องทำอะไรบ้างในตอนที่สัมภาษณ์
คำตอบ : เราจะจัดเตรียมทุกอย่างให้คุณ ก่อนที่คุณจะมีนัดหมายกับทางสถานทูตเพื่อสัมภาษณ์


6. คำถาม : ฉันสามารถอาศัยอยู่ในต่างประเทศได้อย่างถาวรใช่ไหม
คำตอบ : ถ้าคุณไม่ใช่คนอังกฤษ เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEU) และคุณมีความประสงค์ที่จะตั้ง ถิ่นฐานถาวรอยู่ในต่างประเทศ คุณต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกองตรวจคนเข้าเมือง และต้องได้รับวีซ่าอนุญาตให้เดินทางเข้าก่อนการเดินทาง


7. คำถาม : ลูกๆ ของฉันสามารถไปด้วยหรือสมทบกับฉันในต่างประเทศได้ใช่ไหม
คำตอบ : หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับบุตรมีความซับซ้อนที่เดียว แต่ในหลายกรณีที่เรามี ความพร้อมด้วยความรู้ในการช่วยเหลือคุณ กรุณาติดต่อสำนักงานของเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เรามีความยินดีที่จะบริการคุณในทุกเรื่องที่คุณอยากทราบ  Reference
All Reference..
  Home | About Us | Services | Country | FAQS | Contact Us  | SiteMap | Mail
Copyright 2010, BeeVisa.com. All rights reserved.