บี วีซ่า คอนซัลติ้งเซอร์วิส เป็นบริษัททำวีซ่าที่ได้เสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการทำวีซ่า สำนักงานของเราอยู่ที่กรุงเทพฯ ใกล้กับสถานทูตต่างๆ เพื่อให้บริการที่เป็นไปได้อย่างดีที่สุด เราให้ข้อมูลและจัดการเรื่องเอกสารทั้งหมดซึ่งจำเป็นและสำคัญในการขอวีซ่าโดยเฉพาะให้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อไปยังทุกจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะด้วยความประสงค์ใด และจัดการกับความต้องการต่างๆในเรื่องความเป็นไปได้ของวีซ่า

เราให้บริการคนไทยผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปยังต่างประเทศและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น ใบอนุญาตให้ทำงาน วีซ่า 1 ปี วีซ่าบำนาญและจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยด้วย เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของเราเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าและหนังสือเดินทางมาโดยเฉพาะ เข้าใจในความซับซ้อนต่างๆของนโยบายต่างประเทศในการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ และสามารถอธิบายการดำเนินการให้แก่ท่านได้อย่างชัดเจน เราทำการตรวจสอบเอกสารลูกค้าอย่างรอบคอบ

หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในเอกสาร ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเราเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่เราจะยื่นให้กับทางสถานทูต เราสามารถยื่นคำร้องต่อบางสถานทูตแทนลูกค้าได้ ดังนั้นท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเวลา เจ้าหน้าที่ของเราจะตรวจสอบว่าวีซ่าที่ออกให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งออกไป

บี วีซ่า คอนซัลติ้งเซอร์วิส เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทำวีซ่ามาเป็นเวลาหลายปี เราสามารถปรับและเปลี่ยนตามความจำเป็นและความต้องการในการขอวีซ่าได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างมากที่สุดซึ่งไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและสามารถทำให้ได้ผลในทันทีบ่อยครั้ง


  Reference
All Reference..
  Home | About Us | Services | Country | FAQS | Contact Us  | SiteMap | Mail
Copyright 2010, BeeVisa.com. All rights reserved.