เป็นผู้ให้คําปรึกษา วีซ่าระหว่างประเทศ โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิเช่น ให้คําปรึกษาวีซ่า บริการทางด้านกฎหมายและการตรวจคนเข้าเมือง บริการแปลเอกสาร และบริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคําขอ วีซ่าทุกประเภท(วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่าคู่หมั้น,วีซ่าแต่งงาน, วีซ่านักเรียน และวีซ่าทํางาน)

บริษัทมีลูกค้าจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกา อังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนนาดา ญี่ปุ่น บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง และวีธีปฏิบัติเพื่อให้ได้รับอนุมัติ วีซ่า อีกทั้งยังสามารถเติมเต็มความปรารถนาของชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงาน ทํางาน หรือเดินทางมาพักผ่อนหลังเกษียนอายุในประเทศไทย

ลูกค้าของบริษัทต่างยอมรับในความเป็นมืออาชีพและความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย อย่างมีประสิทธิภาพและน่าพึงพอใจ


  Services
  • บริการรับยื่น วีซ่าไปต่างประเทศ ทั่วโลก
  • บริการกรอกแบบฟอร์ม วีซ่าทุกประเภท
  • บริการให้คําปรึกษาด้าน วีซ่า
  • วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน)
MORE..

  Country
  Reference
All Reference..
  Home | About Us | Services | Country | FAQS | Contact Us  | SiteMap | Mail
Copyright 2010, BeeVisa.com. All rights reserved.